Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc Qua Đời Lúc 4h15 ngày 07-03-2018 Tại Thánh Đường Phaolô - Rôma

Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc Qua Đời Lúc 4h15 ngày 07-03-2018 Tại Thánh Đường Phaolô - Rôma

Lượt nghe: 6.883 lượt

ĐÁNH GIÁ BÀI GIẢNG

5 / 1 Phiếu

Bài Giảng Thể Loại