Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc Qua Đời Lúc 4h15 ngày 07-03-2018 Tại Thánh Đường Phaolô - Rôma

Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc Qua Đời Lúc 4h15 ngày 07-03-2018 Tại Thánh Đường Phaolô - Rôma

Lượt nghe: 5.172 lượt

ĐÁNH GIÁ BÀI GIẢNG

0 / 0 Phiếu

Bài Giảng Thể Loại