Bài Giảng Cha Long Ngày 08-04-2020 -Thứ 4 Tuần Thánh Lòng Thương Xót Chúa

Bài Giảng Cha Long Ngày 08-04-2020 -Thứ 4 Tuần Thánh Lòng Thương Xót Chúa

Tác giả: Lm, Trần Đình Long
Ngày đăng: 2020-04-08
Lượt nghe: 2.712

Ứng dụng di động bài giảng lòng thương xót chúa hàng ngày của cha Long, nhấn để tải về miễn phí cho iOS và Android