Bài Giảng Lòng Thương Xót Chúa Ngày 20/08/2016 Tại Giáo Điểm Tin Mừng

Bài Giảng Lòng Thương Xót Chúa Ngày 20/08/2016 Tại Giáo Điểm Tin Mừng

Tác giả: Lm, Trần Đình Long
Ngày đăng: 2016-08-22
Lượt nghe: 2.401

Ứng dụng di động bài giảng lòng thương xót chúa hàng ngày của cha Long, nhấn để tải về miễn phí cho iOS và Android