LỜI CHÚA Thứ Sáu Tuần Thánh Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa

LỜI CHÚA Thứ Sáu Tuần Thánh Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa

Tác giả: Lm, Trần Đình Long
Ngày đăng: 2022-04-15
Lượt nghe: 417

Ứng dụng di động bài giảng lòng thương xót chúa hàng ngày của cha Long, nhấn để tải về miễn phí cho iOS và Android