LỜI CHÚA - Chúa Nhật Tuần IV Mùa Thường Niên - 29-01-2023

LỜI CHÚA - Chúa Nhật Tuần IV Mùa Thường Niên - 29-01-2023

Tác giả: Lm, Trần Đình Long
Ngày đăng: 2023-01-28
Lượt nghe: 165

Ứng dụng di động bài giảng lòng thương xót chúa hàng ngày của cha Long, nhấn để tải về miễn phí cho iOS và Android