LỜI CHÚA - Thứ Hai Tuần XVIII Mùa Thường Niên - 01-08-2022

LỜI CHÚA - Thứ Hai Tuần XVIII Mùa Thường Niên - 01-08-2022

Tác giả: Lm, Trần Đình Long
Ngày đăng: 2022-07-31
Lượt nghe: 194

Ứng dụng di động bài giảng lòng thương xót chúa hàng ngày của cha Long, nhấn để tải về miễn phí cho iOS và Android