LỜI CHÚA - Thứ Năm Tuần XIX Mùa Thường Niên - 11-08-2022

LỜI CHÚA - Thứ Năm Tuần XIX Mùa Thường Niên - 11-08-2022

Tác giả: Lm, Trần Đình Long
Ngày đăng: 2022-08-10
Lượt nghe: 233

Ứng dụng di động bài giảng lòng thương xót chúa hàng ngày của cha Long, nhấn để tải về miễn phí cho iOS và Android