LỜI CHÚA - Thứ Tư Sau Chúa Nhật I Mùa Thường Niên - 11-01-2023

LỜI CHÚA - Thứ Tư Sau Chúa Nhật I Mùa Thường Niên - 11-01-2023

Tác giả: Lm, Trần Đình Long
Ngày đăng: 2023-01-10
Lượt nghe: 143

Ứng dụng di động bài giảng lòng thương xót chúa hàng ngày của cha Long, nhấn để tải về miễn phí cho iOS và Android