LỜI CHÚA - Thứ Tư Tuần XX Thường Niên Ngày 17-08-2022

LỜI CHÚA - Thứ Tư Tuần XX Thường Niên Ngày 17-08-2022

Tác giả: Lm, Trần Đình Long
Ngày đăng: 2022-08-16
Lượt nghe: 200

Ứng dụng di động bài giảng lòng thương xót chúa hàng ngày của cha Long, nhấn để tải về miễn phí cho iOS và Android